Veiligheidsplan

Bij gastouderbureau De Knuffelbeer staat de veiligheid van uw kind te allen tijde voorop. Om dit zoveel mogelijk te garanderen leggen wij onze gastouders strikte veiligheidsregels op. Het veiligheidsmanagement is tweeledig:

  1. Voorwaarden scheppen voor een zo veilig mogelijke leefomgeving
  2. Stimuleren dat gastouders en kinderen in deze omgeving zich zo veilig mogelijk gedragen.

Voordat iemand gastouder wordt onderwerpt de Knuffelbeer de gehele woning aan een uitgebreide veiligheidstoetsing. Alle vertrekken in de woning en buiten worden gecontroleerd op alle aspecten van kindvriendelijkheid. Op verzoek kunt u een volledige lijst krijgen waarop de woning van de gastouder is gecontroleerd. Samen met de gastouder is voor eventuele gebreken een aktieplan opgesteld. Pas nadat aan alle aspecten van dit aktieplan is voldaan mag iemand de functie van gastouder uitoefenen. De leefomgeving van de kinderen is dan zo veilig mogelijk gemaakt. Aan alle aspecten van ongelukken, valgevaar, scherpe voorwerpen, brandveiligheid en EHBO is dan gedacht.


E-mail: Tel: 071-5155494 Adres: Stakman Bossestraat 62, 2203 GL Noordwijk Bank: NL47ABNA0975951343 KVK: 28108211