Gastouderopvang

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is opvang binnen het gezin van een gastouder. Deze gastouder mag maximaal 6 kinderen gelijktijdig opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, waaronder eigen kinderen tot de leeftijd van 10 jaar meegerekend. Als de gastouder alleen kinderen opvangt onder de leeftijd van 4 jaar mag zij maximaal 5 kinderen opvangen, dit is inclusief haar eigen kinderen. Gastouders en volwassen huisgenoten zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag. De gastouders zijn in het bezit van een gastouderdiploma. De gastouders krijgen individuele begeleiding van een pedagogische medewerker met jaren ervaring in de kinderopvang. Hierdoor is er sprake van professionele opvang voor uw kind.

De gastouder werkt volgens de richtlijnen van Gastouderbureau De Knuffelbeer. Die ziet erop toe dat de gastouder handelt volgens de richtlijnen voor:

De voordelen van Gastouderopvang

Uw kind wordt opgevangen in een gezinssituatie. Het kind ervaart de warmte en geborgenheid van een thuissituatie. En toch zijn er andere kinderen om mee te (leren) spelen. De gastouder werkt op een professionele wijze met uw kind.

Omdat er een “gering” aantal kinderen aanwezig is zal de gastouder ook activiteiten ondernemen met uw kind. Denk hierbij aan een wandeling in het bos of duin, bezoek aan een speeltuin of ander vermaak. Uiteraard alleen als het aantal kinderen en de leeftijdsopbouw van de aanwezige kinderen dit toelaat. Hierbij is altijd extra aandacht voor de veiligheid van uw kind.

Gastouderopvang is opvang tegen een voordelig bemiddelingstarief. Zowel het gastouderbureau als de gastouders hebben in tegenstelling tot een kinderdagverblijf bijvoorbeeld geen dure huisvesting, kantoorpersoneel op de loonlijst en schoonmaakbedrijven onder contract. Onze correspondentie gaat voornamelijk via e-mail. Van deze kostenbesparingen profiteert u als vraagouder.

Gastouderbureau De Knuffelbeer B.V. is een landelijk erkend bedrijf zodat uw als ouder ook kunt profiteren van de huidige kinderopvangtoeslag.

Gastouderbureau De Knuffelbeer heeft afspraken gemaakt met Went administratie en belastingadvies B.V. uit Leiden over de uitvoering van de kinderopvangtoeslag zodat wij u daar als ouder optimaal in kunnen adviseren en bijstaan.


E-mail: Tel: 071-5155494 Adres: Stakman Bossestraat 62, 2203 GL Noordwijk Bank: NL47ABNA0975951343 KVK: 28108211